O nas

Jesteśmy specjalistyczną firmą, oferującą szeroki zakres prac dla przemysłu spożywczego i pokrewnych, w zakresie instalacji procesowych i energetycznych, a także modernizacji linii technologicznych i urządzeń.

Posiadamy uprawnienia do wykonawstwa oraz remontów urządzeń i instalacji, podlegających dyrektywie Unii Europejskiej, dotyczącej urządzeń ciśnieniowych - PED (Pressure Equipment Directive).

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Korab Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na urządzenia:

- maszynę do szlifowania spoin,

- automatyczną instalację spawalniczą plazmową.

Wymagania techniczne i przetargowe zamieszczone są poniżej w plikach pdf.

Korab stara się o dofinansowanie z funduszy europejskich zgodnie z programem „Regionalny Program Ochrony Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Reg. RPOWM/1.5/1/2014 Działanie 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości””.

Oferty proszę przysłać na adres korabltd@korabltd.com.pl do 15.10.2014. 
 
Wymagania techniczne i przetargowe w plikach pdf:
Automat spawalniczy plazmowy -   plik
Maszyna do szlifowania spoin - plik